Περιγραφή προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ (της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής) και του Οργανισμού Διασφάλισης Της Ποιότητας Στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και του υγειονομικού προσωπικού των Νοσοκομείων της χώρας με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και της ποιοτικότερης παροχής φροντίδας μέσω της επικαιροποίησης των γνώσεων και ικανοτήτων τους σε θέματα όπως:

  • η διαχείριση των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Φροντίδας (εξοικείωση με τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, έγκαιρη διασωλήνωση και χορήγηση οξυγόνου υψηλής πίεσης, διαχείριση ύποπτων περιστατικών σε ΜΕΘ που εισήχθησαν για άλλη αιτία, κ.λπ.),
  • η διαχείριση των ασθενών σε κλινικές COVID-19 και άλλες δομές (θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενδονοσοκομειακή διαχείριση ύποπτων περιστατικών COVID-19 σε νοσοκομεία μη αναφοράς, διαχείριση ύποπτου περιστατικού στο ΕΚΠΑ – χώροι εκπαίδευσης, πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην περίοδο COVID-19, ορθή χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, Απώτερες επιπλοκές της COVID-19, Χωροταξία, δομή και οργάνωση κλινικής COVID για την αποφυγή διασποράς, Στρατηγική αντιμετώπισης-διαχείρισης θετικού κρούσματος μεταξύ προσωπικού ή μεταξύ ασθενών (ιχνηλάτηση), κ.λπ.),
  • η διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων και ασθενών COVID-19 σε δομές της ΠΦΥ – κατ’ οίκον,
  • γενικά θέματα (τρέχοντα επιδημιολογικά Δεδομένα αναφορικά με την πανδημία COVID-19, ορθή καταγραφή κρουσμάτων για τη διαμόρφωση μοντέλων προτεραιοποίησης, η θέση του μοριακού ελέγχου και του rapid αντιγονικού test στη διαχείριση της πανδημίας, κ.λπ), και
  • άλλα ειδικά θέματα (ιδιαιτερότητες διαχείρισης ογκολογικών ασθενών και οργάνωση ογκολογικής, τα παιδιά και ο ρόλος τους στην επιδημία κλινικής, εμβολιασμοί COVID-19: ερωτήματα και προβληματισμοί, επικαιροποιημένα δεδομένα αναφορικά με την επίπτωση και τις επιπλοκές από COVID-19 και την εμβολιαστική κάλυψη στους επαγγελματίες υγείας, χρόνια ψυχική νόσος στην κοινότητα: πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας εν μέσω πανδημίας COVID-19, ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης σε ψυχιατρικούς ασθενείς, ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης σε επιχειρήσεις, οδηγίες για τον κορονοϊό για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας).

Πληροφορίες προγράμματος

Εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης: 27 ώρες

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Ασύγχρονη εξ αποστάσεως  

Κόστος Παρακολούθησης: Δωρεάν  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν “Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης” από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ.

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail.

 

Share this:

Like this:


%d bloggers like this: