Επικοινωνία

Email: covid.19.nkua@gmail.com 

(Για τεχνικά θέματα που αφορούν  την Πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης e-class του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ)

Email:  ithelp-cce@uoa.gr 

Share this:

Like this:


%d bloggers like this: