Ερευνητικό και Ιατρικό έργο Κλινικών και Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ λόγω COVID-19

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης που αφιερώνει ο/η εκπαιδευόμενος/η για την ολοκλήρωση του προγράμματος,  όπως αναγράφεται και στο χορηγούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, αντιστοιχεί σε 27 ώρες.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εκδίδεται μετά από παρακολούθηση του 100% των βιντεσκοπημένων διαλέξεων, και σε διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα e-class του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΚΠΑ.


%d bloggers like this: