Νεότερες Επιστημονικές Εξελίξεις για την Αποτελεσματική Κλινική Διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Νεότερες Επιστημονικές Εξελίξεις για την Αποτελεσματική Κλινική Διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νεότερες Επιστημονικές Εξελίξεις για την Αποτελεσματική Κλινική Διαχείριση της πανδημίας COVID-19” έχει ως στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των ιατρών, των νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών υγείας της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τη σύγχρονη τεκμηριωμένη γνώση αναφορικά με τη διαχείριση της νόσου COVID-19 που αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας.  

Δάφνη Καϊτελίδου

Προέδρος ΟΔΙΠΥ – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Το όραμα του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) είναι να λαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι όλοι να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ασφαλείς, κατάλληλες, αποτελεσματικές και ισότιμες υπηρεσίες υγείας. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα συντελέσει ουσιαστικά στην επικαιροποίηση των γνώσεων των ιατρών, των νοσηλευτών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, όσον αφορά στη διαχείριση της COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αλλά και ταυτόχρονα  εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ αλλά και τους συναδέλφους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που με τις γνώσεις και την πολύτιμη εμπειρία τους σε μονάδες και κλινικές COVID-19, συνέβαλαν ανιδιοτελώς στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο παρέχεται δωρεάν στο προσωπικό όλου του συστήματος υγείας με στόχο την συνδρομή του στον αγώνα που δίνει στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Με μεγάλη χαρά εκ μέρους των Καθηγητριών και Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ χαιρετίζω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφορικά με τις Νεότερες Επιστημονικές Εξελίξεις για την Αποτελεσματική Κλινική Διαχείριση της Πανδημίας COVID-19. Δεδομένου ότι ο ρυθμός των εξελίξεων στο πεδίο αυτό είναι καταιγιστικός, το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες για κάθε επαγγελματία Υγείας, τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας αποτελούν την πλειοψηφία των εισηγητών, είναι έμπειροι εκπαιδευτές και οι πλέον ειδικοί στα θέματα που διαπραγματεύεται το πρόγραμμα, η επιτυχία του οποίου είναι βεβαία.

Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς

Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ χαιρετίζω µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτή τη συνεργασία ΕΚΠΑ & Ο∆ΙΠΥ στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στη διαχείριση και αντιµετώπιση της COVID-19 στη χώρα µας τόσο στην πρωτοβάθµια, όσο και στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια φροντίδα υγείας. Σε αυτή την πλατφόρµα εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ παρουσιάζεται η τρέχουσα ιατρονοσηλευτική γνώση εν µέσω µιας εξελισσόµενης πανδηµίας από εκλεκτούς συναδέλφους µε εξειδικευµένη εµπειρία και γνώση. Εύχοµαι καλή επιτυχία σε αυτήν την πρώτη κοινή µας δράση και ελπίζω να υπάρξουν πολλές τέτοιες εκπαιδευτικές συνεργασίες για µια καλύτερη και ποιοτικότερη φροντίδα υγείας στη χώρα µας.

Share this:

Like this:


%d bloggers like this: